(1)
Andrianiaina, M. M. A.; Randrianomanana, T. V.; Raherison, R. E.; Razanamparany, T.; Raharinavalona, S. A.; Rafamatanantsoa, J. F.; Rakotomalala, A. D. P.; Andrianasolo, R. L. Factors Related to the Death of Diabetic Patients With COVID-19 Hospitalized in Joseph Raseta Befelatanana University Hospital in Antananarivo, Madagascar. Int J Res Med Sci 2022, 10, 1839-1847.